Blue Flower

 
Kluczowe realizacje projektowe BPK S.A. w Lublinie :
                       

 • Prace projektowe w branży teletechnicznej i elektroenergetycznej dla zadania inwestycyjnego „Zaprojektowanie, dostawa i instalacja elementów CSDIP, oraz SMW, wraz z infrastrukturą techniczną na stacjach i przystankach osobowych w obszarze Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA” na liniach kolejowych nr. 71, 91, 106, 626 aglomeracji Rzeszowskiej – kompleksowe wykonanie i uzgodnienie optymalnego projektu budowlanego przy współudziale z Wykonawcą w uzyskaniu decyzji, opinii, uzgodnień w tym prawomocnych i ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę Zadania inwestycyjnego. Kompleksowe wykonanie i uzgodnienie projektów wykonawczych Zadania inwestycyjnego, oraz kompleksowe wykonanie i uzgodnienie kompletnej dokumentacji powykonawczej Zadania inwestycyjnego celem uzyskania prawomocnego i ostatecznego pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę, a także koordynację międzybranżową, weryfikację zgodności projektów z aktualnymi uwagami Wykonawcy, Zamawiającego, użytkowników, administratorów Zadania inwestycyjnego, wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót i czynności dla zleconego zakresu rzeczowego.
 • Opracowanie dokumentacji przedprojektowej, oraz dokumentacji projektowej, b. SRK, wraz ze wsparciem technicznym dla projektu pn. "Budowa linii kolejowej CPK Sp. z o.o., nr 58 i 632 na odcinku Łętownia – Rzeszów".
 • Opracowanie dokumentacji przedprojektowej, oraz dokumentacji projektowej, b. TK, wraz ze wsparciem technicznym dla projektu pn. "Budowa linii kolejowej KDP - CPK Sp. z o.o., nr 86 na odc. Bralin - Czernica Wrocławska".

 • Prace projektowe i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową stacji Warszawa Zachodnia w ramach projektu POIiŚ 3.1-13 pn."Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia", oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn.: "Budowa trasy tramwajowej dla Wilanowa, wraz z zakupem taboru, oraz infrastrukturą towarzyszącą".
 • Opracowanie projektów technologicznych i wykonanie robót budowlanych - zakres branży sterowanie ruchem kolejowym w ramach projektu "Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni" - przedmiot zamówienia współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu "Łącząc Europę".
 • Opracowanie projektów wykonawczych i wykonanie robót budowlanych na stacji Szczecin Port Centralny i stacji Świnoujście - w ramach projektu "Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu", Zadanie nr. 1 i Zadanie nr. 2,  w ramach branży sterowanie ruchem kolejowym - nr. 2015-PL-TM-0125-W.
 • Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu pn. „Prace na linii E75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), Etap I odcinek Białystok – Ełk”, etap Koncepcja Programowo-Przestrzenna, Projekty Budowlane, Materiały Przetargowe, Nadzór nad pracami budowlanymi, w branżach: Sterowanie Ruchem Kolejowym ETCS/ERTMS poziom 2, Telekomunikacja Przewodowa i Bezprzewodowa, Sieć Trakcyjna wraz z zasilaniem i sterowaniem.
 • „Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji robót na odcinku Maksymilianowo – Kościerzyna linii kolejowej nr 201 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego" w ramach projektu pn.: "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto”, w zakresie branż - Telekomunikacja przewodowa i bezprzewodowa, Sterowanie Ruchem Kolejowym, Sieć Trakcyjna wraz z zasilaniem i sterowaniem, Elektroenergetyka nN i SN. 
 • Opracowanie dokumentacji projektowej branży sterowanie ruchem kolejowym dla Inwestycji: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej E20 Siedlce – Terespol dla zadania pn. „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce – Terespol, etap III – LCS Terespol”.
 • Wykonanie dokumentacji projektowej branży telekomunikacyjnej na szlaku Bełchów – Łowicz Główny w ramach zadania pod nazwą: „Prace na linii kolejowej C-E 20 na odcinku Łowicz Główny – Skierniewice”.
 • Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej E 30 na odcinku Kraków Główny Towarowy - Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”.

 • Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na terenie IZ Bydgoszcz w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odcinku Zduńska Wola Karsznice – Bydgoszcz – Tczew” - branża telekomunikacyjna i elektroenergetyczna nn.

 • „Projekt i zabudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych na odcinku linii kolejowej E 59, odcinek granica woj. dolnośląskiego – Czempiń” w ramach unijnego instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF) „Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław – Poznań, Etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempiń”.

 • Wykonanie robót budowlanych w obszarze LCS Konin – odcinek Barłogi – Swarzędz w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa – Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz”, realizowanego w ramach unijnego instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF).

 • "Wykonanie robót budowlanych w obszarze  LCS Łowicz-odcinek Sochaczew - Żychlin i odcinek Placencja – Łowicz Główny " realizowanego w ramach projektu pn. "Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa-Poznań-pozostałe roboty, odcinek Sochaczew-Swarzędz", realizowane w ramach unijnego instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF).

 • „Opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów przetargowych dla odcinka Warszawa Wschodnia Osobowa – Otwock” w ramach projektu POIiŚ 5.1-11.1 „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, Etap I”.

 • Prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin - Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 - Branża Sterowanie Ruchem Kolejowym.

 • Prace na linii kolejowej nr 30 Łuków – Lublin Północny na odcinku Łuków – Parczew w ramach projektu POIiŚ 5.1-11 pn.: „Prace na linii kolejowej Nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa - Otwock – Dęblin – Lublin” - branża elektroenergetyczna nn.

 • „Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji administracyjnych dla linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie dla projektu: „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie” – część 3 odcinek Dobiegniew – Szczecin Dąbie, tj. od km 105,820 do km 197,540", w zakresie: Koncepcja, Projekty Budowlane, Projekty Wykonawcze, Materiały Przetargowe.

 • Modernizacja linii kolejowej E-59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie (opracowanie studium wykonalności).
 • Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej budowy dodatkowego toru szlakowego oraz prac powiązanych na odcinku Warszawa – Otwock wraz z uzupełnieniem rezultatów Studium Wykonalności  oraz opracowaniem materiałów przetargowych w ramach przedsięwzięcia: PRACE NA LINII KOLEJOWEJ NR 7 WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA – DOROHUSK NA ODCINKU WARSZAWA – OTWOCK – DĘBLIN - LUBLIN.
 • Opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów przetargowych w ramach projektu POIiŚ 7.1-73 pn.: „Modernizacja linii kolejowej Nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Otwock – Lublin – Prace Przygotowawcze (dokumentacja projektowa i materiały przetargowe)” odcinek Dęblin – Lublin w km 107,283 – 175,850, w zakresie: Koncepcja, Projekty Budowlane, Projekty Wykonawcze, Materiały Przetargowe.
 • Opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów przetargowych w ramach projektu POIiŚ 7.1-73 pn.: „Modernizacja linii kolejowej Nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Otwock – Lublin – Prace Przygotowawcze (dokumentacja projektowa i materiały przetargowe)” – odcinek Otwock – Pilawa w km 26,050 – 55,600, w zakresie: Koncepcja, Projekty Budowlane, Projekty Wykonawcze, Materiały Przetargowe.

 • Projekt i zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziom 2 i ERTMS/GSM-R wraz z urządzeniami srk warstwy nadrzędnej dla 8 LCS-ów na linii kolejowej E-65 Warszawa - Gdynia, w zakresie: Projekty Budowlane, Projekty Wykonawcze, Dokumentacja Eksploatacyjna - Powykonawcza.

 • Projekt i zabudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych na odcinku linii kolejowej E-59 Czempiń – Poznań w ramach projektu POIiŚ 7.1-5.1 „Modernizacja linii kolejowej E-59 na odcinku Wrocław – Poznań, Etap III, odcinek Czempiń – Poznań” – nr referencyjny IRZRf-216-01/11/POIiŚ 7.1-5.1.

 • Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu "Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę staniu technicznego linii kolejowej nr.1 na odcinku Koluszki - Częstochowa".

 • Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla "Modernizacji linii kolejowej E-75 "Rail Baltica" Warszawa - Białystok - granica z Litwą, Etap I, odcinek Warszawa Rembertów - Zielonka - Tłuszcz (Sadowne)" POIiŚ - 7.1 - 22.1.

 • Modernizacja linii kolejowej E-65 Warszawa – Gdynia na odcinku od km 287,700 (na szlaku Szymankowo – Lisewo) do km 315,700 (na szlaku Pszczółki – Pruszcz Gdański) objętym obszarem lokalnego sterowania w Tczewie w ramach PROJEKTU FS Nr 2005/PL/16/C/PT/001 (LCS TCZEW).

 • Budowa połączenia kolejowego MPL „KATOWICE” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice - Pyrzowice - opracowania projektowe.

 • Budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków – Balice” z Krakowem,odcinek Kraków Główny – Mydlniki – Balice - opracowania projektowe.

 • Projekt budowlano – wykonawczy na demontaż i przebudowę linii napowietrznej SN-15kV LPN Pilawa – Góra Kalwaria na odcinku od km 76.200 do km 82.900.

 • Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla układu torowego bazy paliw "Real Gas" w Małaszewiczach.

 • Budowa układu torowego na terminalu "EUROPORT" w Małaszewiczach - opracowania projektowe.

 • Studium wykonalności i dokumentacja przedprojektowa dla zadania „Modernizacja linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów na odcinku Tarnów - Stróże”

 • Modernizacja linii kolejowej E-20 na odcinku Siedlce - Terespol "Etap I" - opracowania projektowe.